A vendégek a Dunamelléki Református Egyházkerület meghívására egy közös holland-magyar teológus konferencián vettek részt. A lelkészek a konferencia keretében, a magyar gyülekezet életével való megismerkedés jegyében 3 napot tölöttek a településen. Az istentiszteleten áldást mondott nagytiszteletű Lázár Balázs, Tahitótfalu testvértelepülése, Nyárádmagyarós lelkipásztora is.