Rendhagyó módon a nevelőtestület számára szervezett egésznapos programmal zárta az idei tanévet a tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola – mondta el Zakar Ágnes intézményvezeő. Délelőtt, a tanévzáró értekezleten ki-ki elmondhatta tapasztalatait az elmúlt időszakról, majd a Faluházban gyülekeztek a pedagógusok egy főzéssel, megvendégeléssel egybekötött összejövetelre. Itt került sor az elismerő oklevelek, ajándékok átadására. A tantestületből a Tahitótfalu Pedagógusa kitüntető elismerést idén Lintner Andrea vehette át dr. Sajtos Sándor polgármestertől.

Lintner Andrea 1988. január 1. óta dolgozik az iskolában. Nagyon fiatalon került az akkori tantestületbe, figyelte a tapasztaltabb kollégákat, sokat tanult tőlük, különösen módszertant.

 Munka mellett tanult tovább, és szerzett diplomát magyar és művelődésszervező szakon Egerben, majd angol szakos nyelvtanári diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Magyar nyelvet és irodalmat tanít a felső tagozaton, valamint angol nyelvet a haladó csoportokban.  Tanulók ezreit készítette fel az életre az elmúlt több mint 30 évben.

A Pollack Mihály Általános Iskola 30 évvel ezelőtt célul tűzte ki az angol nyelv emelt szintű oktatását. Minden felsős évfolyamon megvalósult a csoportbontás, a haladó csoportok heti 5 órában tanulják a nyelvet, melynek kimenete az állami nyelvvizsga lehetősége. A nyelvvizsgára való felkészítés a nyolcadik évfolyamon történik. Az elmúlt 15 évben 101 tanuló tett sikeres, államilag elismert ’C’ típusú nyelvvizsgát angol nyelvből alap-, ill. középfokon Lintner Andrea nyelvtanításának és felkészítő munkájának köszönhetően.

Folyamatosan továbbképezi magát, minden évben részt vesz az Oxford University Press Teachers’ Training akkreditált továbbképzésein.  2015-ben elsők közt vett részt a pedagógusminősítésben és Pedagógus II. fokozatot kapott 100%-os teljesítményéért. A lifelong learning (élethosszig tanulás) kitűnő példája, hiszen mindig nyitott a változásokra, újításokra.

 Kiváló pedagógus, osztályfőnök és a felsős munkaközösség vezetője 1992 óta.

„Úgy érzem demokratikus középvezető vagyok, aki a konszenzuson alapuló döntéseket preferálja. Tisztelem a kollégáimat, és törekszem arra, hogy a felsős munkaközösség tagjai között oldott, bizalmon alapuló kapcsolat legyen. Vallom, hogy együttműködni akkor is tudnunk kell, ha nem értünk mindenben egyet.”-vallja portfóliójában.

 Lintner Andrea a tahitótfalui pedagógusközösség aktív és lojális tagja, akinek biztos, precíz, pontos meglátásai, pragmatikus ötletei nélkülözhetetlenek az iskola számára – írja az intézmény igazgatója a méltatásban. Pályája során száz körüli színvonalas iskolai és községi ünnepség műsora kapcsolódik a nevéhez, most legutóbb fő kezdeményezője volt a 2020. évi ballagás megtartásának a rendkívüli helyzet ellenére és mellett, annak fő szervezője, motorja, összetartója volt. Rengeteg újságcikket írt a Tahitótfalui Községi Tájékoztatóba, az egyik osztályával osztályújságot, majd iskolaújságot írtak, de írtak színdarabot, melyet előadtak az iskolai farsangon, vezetett iskolarádiót és rendezett bábelőadást.

Pedagógusnap alkalmából Tankerületi elismerő oklevelet kapott 2013-ban és 2018-ban. Lintner Andrea az iskola ikonikus személyisége. Ebben a tanévben felterjesztették a „Bonis bona” kitüntetésre kiváló tehetségsegítő kategóriában.

„Teljes pedagógiai életutam ehhez az iskolához kötődik. Képesítés nélküli nevelőként kezdtem itt, de két diploma megszerzése és több szakmai továbbképzés, valamint iskolai és iskolán kívüli programok százai után is azt látom, hogy megújulásra mindig szükség van. Ennek a megújulási képességnek a megtartása jelenti számomra a legnagyobb kihívást.”-írja portfoliójában.

Az összejövetelen kiváló szakmai munkájáért és tehetséggondozásért elismerést kapott Magyarné Rátóti Katalin, Csereklyéné Szente Ildikó és Kovács László Zoltánné. Papp Judit felvételire előkészítő- , Matus Klára igazgatóhelyettesi munkájáért, valamint Princzné Bérci Krisztina, Vaczó Zoltán és Éliás Szalai István iskolát segítő tevékenységéért kapott elismerést.

A kötetlen, jó hangulatú összejövetelt a Mákó Miklós trombitaművész, igazgatóhelyettes által készített gulyásleves és a Faluház kemencéjében sütött kenyérlángos elfogyasztása koronázta meg.