Jelenleg a perui őserdők vidékén, Oventeni térségében az ashén inka indiánok között egy mintegy negyven faluból álló területen dolgozik, civilizációs tevékenységével elsősorban a legelemibb iskoláztatás megoldását és mezőgazdasági ismeretek meghonosítását segíti elő. A területen a múlt század harmincas éveitől a hatvanas évekig – a kommunista fenyegetés megerősödéséig - folyt egyházszervezői élet, így a térség az egyike azoknak a vidékeknek, amely missziós tekintetben a legtávolabbi vidéknek számít a világon. A dunabogdányi katolikus templomban tartott előadáson mintegy 100 fős hallgatóság vett részt.