Elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy itthon ünnepelheti pappá szentelésének jubileumát és arra kéri a híveket, hogy segítsenek neki felfogni, ami vele történt az elmúlt 50 év során. A prédikációt Forgács Alajos kanonok tartotta. Lojzi atya röviden ismertette a püspök élettörténetét, majd Beer Miklós személyiségéről és Isten üzenetét hirdető papi hivatásáról beszélt. Molnár Alajos szerint Beer Miklós püspöki jelmondatához híven, mindenütt Krisztust képviseli, s az ő szeretetét sugározza.