"Szeretettel köszöntöm a dunabogdányi és visegrádi gyülekezetet és a testvéreket. Pógyor Judit vagyok. Egy kis Tisza-parti városkában láttam meg a napvilágot, középiskolai tanulmányaimat Debrecenben végeztem, majd egy pár év külföldön tartózkodás után Budapestre vezetett az utam, és itt építőmérnöknek tanultam. Már felnőtt voltam, amikor Jézus Krisztus beleszólt és belevilágított az életembe, és megmutatta, hogy neki egészen más terve van velem, mint amit én álmodtam meg, és elhívott, hogy lelkipásztor legyek. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy beleszólt az életembe, mert valóban megtapasztaltam azt, hogy egy ember élete csak akkor teljesedik ki igazán, hogyha belesimul Megváltója akaratába. 2018-ban fejeztem be a teológiai tanulmányaimat és innen az egyetem elvégeztével Rákoscsabára kerültem. Nagy kihívás a lelkipásztorság, de egy gyönyörű hivatás, és nagyon jó megélni azt, hogy minden korosztály számára vihetem az életmentő evengéliumot."

A járványhelyzetre tekintettel Pógyor Judit lelkipásztor bemutatkozó igehirdetését az interneten és a televízió képernyőjén követhetik a közösségek tagjai és az érdeklődők. A Dunabogdányi Református Templomban megtarott istentiszteleten a lelkész az Apostolok cselekedetei 16. részéből idézett. A történet két szereplőjén, Pál apostolon és a börtönőrön keresztül szemléltette a mindenható Úr életeket formáló erejét, hatalmát. Pál és Szilász nem keseredett el a börtönbevetettség és a sanyarú körülmények között, hanem még ott is tették, amit szoktak, dicsérték és magasztalták Istent. Így válhat a börtönből templom – emelte ki a lelkipásztor, majd párhuzamot vont a bibiliai történet és a mai valóság között.

"És a sötét zárkába beragyogott egy fénysugár. A sötét alagút végén megcsillant a fény. A reményfénye, amely átütött a legzártabb, a legmasszívabb falakon is, és bevilágított a legsötétebb mélységekbe is. Ami segített túllátni a jelenen és segített elhordozni azt. Távlat, amely az örökkévalóságba ível. Távlat, amely a mennyei boldogságba torkollik. Távlat, ami elvehetetlen. Cél, amelyért megéri  küzdeni, futni, tovább bírni és elhordozni. Ezt kínálja Jézus Krisztus minden őt követőnek ma is. Kedves Testvérem, milyen börtönben vagy? Épp karanténban a 4 fal között betegen? Vagy esetleg egy kórteremben egyedül? A depresszió börtönében? Vagy félelmeid rabságában gondolati harcok közepette? Adj hálát, ott, ahol vagy, úgy ahogy vagy! Mert van szabadulás! Jézussal a teljes szabadság a tiéd, akárhol is vagy, akármilyen körülmények közepette."

Pógyor Judit lelkipásztor bemutatkozó istentiszteletének közvetítése megtekinthető a Danubia televízió adásában és internetes oldalain. Isten áldása legyen az egész gyülekezeten, így ebben a nehéz időszakban is. Áldás, békesség!