A 2020. október 29-én megtartott ülésen az alábbi napirendi pontokról tárgyalt a képviselő-testület:
00:01:52 A Szentendrei Rendőrkapitány kinevezésének jóváhagyásáról
00:04:59 Beszámoló a 2020. évi Palotajátékokról
00:07:15 Visegrádi Sportegyesület TAO támogatási kérelméről
00:19:56 Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának hibajavításáról
00:22:02 Visegrád Város településendezési eszközeinek módosítására érkezett árajánlatok elbírálásáról
00:25:25 A Visegrád 1813 hrsz-ú ingatlant (volt Lepence strand) érintő településrendezési szerződésről
00:28:24 Visegrád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról
00:31:10 A volt rendőrségi üdülő (Visegrád, 72 hrsz) bontására érkezett árajánlatok elbírálásáról
00:33:54 A 11. számú főút melletti Városközponti sétány és parkoló kialakításához szükséges kerítés áthelyezéséről
00:35:38 Visegrád Város vízrendezési koncepciótervének elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
00:39:31 Elektromos töltőoszloppal kapcsolatos szerződésmódosításról
00:41:12 A kertészeti feladatokat ellátó munkavállalók szerződéséről 00:45:46: A polgármesteri hivatalban 2020_2021. években igazgatási szünetek elrendelésréől, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről 00:47:59 A Klímastratégia Pályázattal kapcsolatos szerződésmódosításról
00:50:29 A Közvilágításra kötött szerződés módosításáról
00:51:35 Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről
00:56:32 Visegrád - névhasználati kérelmekről
00:57:33 A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
01:00:28 Pótnapirend
01:44:28 Egyebek
 
(Az időpontra kattintva az adott részhez ugrik a lejátszó.)